کورپاڼه / جالب / ماهیان د بریښنا د سګنلونو په مرسته خبرې کوي، خو د انسانان په ډول!

ماهیان د بریښنا د سګنلونو په مرسته خبرې کوي، خو د انسانان په ډول!

پرته له ځنډه په دوامداره توګه خبرې کول ښه نه ګڼل کېږي او اوسمهال همدغه آداب په ماهیانو کې هم لیدل شوي، دا ماهي د خبرو پرمهال وقفه کوي خو خپل پیغام د بریښنا په مرسته رسوي.

په طبیعت کې موږ لیدلي چې چونګښه او الوتونکې هم خبرې کوي او د خبرو ترمنځ یو څه وقفه اخلي، همدغه ډول د مورمایرډ په نوم ماهي د بریښنا په کمزورو څپو سره یو بل ته پیغام لېږدوي.

دا ماهیان په خوږو اوبو کې اوسېږي او علمي نوم یې Brienomyrus brachyistius دی. ساینسپوهانو وموندل چې د دوی د بریښنا په دوامداره سګنلونو کې وقفه اخلي او غلي کېږي خو کله چې دغه ماهیان یوازې وایي نو دغه څپې لږې خارجوي او وقفه هم نه اخلي.

دوی کله چې ماهیان یو له بل سره اړیکه نیسي نو یو ماهي د بریښنا څپې خارجې کړي او بیا غلی شي، بیا دویم خپل ژبه پرانیزې او بل ورته غلی وی چې دا حیرانوونکې کړنه ده.

همدغه راز یو ډول ماهیان جمنوټیفورمس هم له نر سره د یوځای کیدو پر وخت همدغه ډول خبرې کوي. ساینسپوهانو یوه جوړه ماهیان راواخیستل او یو ته یې په مصنوعي توګه د بریښنا فعالیت ودراوه او خاموش یې کړ، چې په دې وخت کې د بل ماهي دماغي فعالیت په ډېرېدو شو چې همدغه ډول چلند انسان هم کوي.

په دې ډول نه یوازې ماهیان پخپلو منځو کط خبرې کوي، بلکې په غلي پاتې کېدو سره د بریښنا د سګنلو په خارجولو سره د نورو پام ځانته اړوي.

دا هم ولولئ

آیا د مړینې پر مهال ټولې خاطرې په دماغو کې تکراریږي؟

ساینسپوهانو د مړینې پر مهال د یوه شخص دماغي فعالیتونه تر څېړنې لاندې نېولي او …